Jeg er førstegenerationsindvandrer.
Kom til Danmark som politisk flygtning
fra Polen i 1971. Jeg har en økonomisk uddannelse. Indtil min pensionering har jeg arbejdet som revisor. Jeg er 70 år gammel, gift med Urszula. I min fritid er jeg æresformand for Landsforbund af polske foreninger i Danmark.
I 2016 flyttede jeg fra København til Lolland.